Altaj

O Altaji

Příroda Altaje je jedinečná. V oblasti Altaje je více než 20 000 horských řek a jezer, z nichž většina má křišťálově čistou vodu, silné proudy a peřeje. V mongolštině slovo Altaj znamená "zlaté hory", protože jsou skutečně jedinečným přírodním pokladem. Celý region Altaje pokrývá více než 167 000 km2 se šesti zcela odlišnými přírodními zónami: tundra, step, les, polopoušť, subalpínská a alpská zóna. Altajské podnebí se proto vyznačuje mimořádnou rozmanitostí a silnými kontrasty.

Výsledkem je i zvláštní rozmanitost flóry, která nám pomáhá najít přírodní produkty mimořádně vysoké kvality. V Altaji je více než dva tisíce druhů rostlin. Dnes se v oblastech, které byly miliony let ohraničené klimatickými a geologickými bariérami, nacházejí obzvláště cenné léčivé rostliny.

Altaj je jednou z nejekologičtějších oblastí Ruska a je také "zelenou lékárnou" nebo "plícemi". Odlehlé oblasti Altaje si zachovaly nedotčenou přírodu. Přírodní rezervace zabírají 20 procent plochy celkového území Altajské republiky.

Lidé z těchto odlehlých oblastí světa žijí v harmonii s přírodou. Mají svou starodávnou kulturu, se kterou se do kontaktu dostalo jen málo lidí mimo tento region.