Obecné prohlášení

Tato stránka byla vyvinuta pro potřeby PHARMAFOCUS HEALTHCARE s.r.o. Prohlížení této internetové stránky je bez jakýchkoliv omezení. PHARMAFOCUS HEALTHCARE s.r.o. odpovídá za obsah a strukturu nacházející se na jejích stránkách, avšak neodpovídá za obsah a strukturu stránek, na které odkazuje, a které nejsou její vlastnictvím.

PHARMAFOCUS HEALTHCARE s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a struktury těchto stránek a na změnu těchto všeobecných podmínek.

Všechny texty, obrázky, značky, údaje a další informace podléhají zákonu o autorském právu a dalším souvisejícím ustanovením a jsou majetkem PHARMAFOCUS HEALTHCARE s.r.o. nebo třetích stran smluvně vázaných s PHARMAFOCUS HEALTHCARE s.r.o. Používání jakýchkoliv textů, obrázků, značek, údajů a dalších informací je možné pouze s písemným souhlasem PHARMAFOCUS HEALTHCARE s.r.o.

Všechny osobní údaje získává PHARMAFOCUS HEALTHCARE s.r.o. od uživatelů stránky s jejich souhlasem, používá je jen na ten účel, za kterým je získala (kontakt, poptávka, otázky a odpovědi) a jedná s nimi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.